Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση Δήμου Αλμωπίας για την ανανέωση των αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογή του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄) και της αριθμ. 168/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αλμωπίας, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών που έχουν στην κατοχή τους, κατά αλφαβητική σειρά και αποκλειστικά στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι
ΑΠΟ 13-10-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 17-10-2014
Κ-Λ
ΑΠΟ 20-10-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-10-2014
Μ-Ν-Ξ-Ο-Π
ΑΠΟ 27-10-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2014
Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω
ΑΠΟ 03-11-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-11-2014


Μη προσέλευση στα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας ή ανωτέρας βίας η οποία πρέπει να αποδεικνύεται  προσηκόντως.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

Α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

Γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη

Δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε) πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β 1199) Υπουργική Απόφαση

ΣΤ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγο γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

H) βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας  σύμφωνα με το άρθρο 285 του  Ν. 3463/2006 «Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»

Θ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρις τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα Ελπασίδου Γεωργία τηλ. επικοινωνίας 2384350221). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ε.Δ.

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η σχετική απόφαση Δ.Σ είναι αναρτημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το blog μας

- Το blog διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

- Το blog δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου ή για να αφαιρέσει σχόλιο με το οποίο δεν συμφωνεί.

- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το blog

- Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του μετά τη δημοσίευσή τους.

- Αν θεωρείτε ότι κακώς αφαιρέσαμε σχόλιό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.